dddd
 
  Kaart van Nederland
  Nieuwbouw kopen
  Nieuwbouw huren
  Bouwkavels
  Gemeente
  Ontwikkeling / Realisatie
  Architecten
  Verkoper / Verhuurder
  Notarissen
  Hypotheek informatie
  Vereniging Eigen Huis
  Zakelijke relaties / inloggen
  Woningzoekers / inloggen
   
  Friesland > Bears > Gemeente  
  Gemeente gegevens van Bears  
 
 
Wilt u een nieuwbouw woningen kopen of huren of bent u misschien op zoek naar een bouwkavel in de gemeente Littenseradiel, wij geven u hierin inzicht.

Uiteraard is het dan ook belangrijk om meer te weten over de gemeente Littenseradiel. Kijkt u daarvoor op Wikipedia via de volgende link: Wikipedia Littenseradiel

 
 
       
Adres : Keatsebaen 1 Postbus : 1
Postcode : 8731 BN Postcode : 8730 AA
Woonplaats : Wommels Woonplaats : Wommels
       
Telefoon : 0515- 33 44 44 Internet : www.littenseradiel.nl
Fax : 0515- 33 23 85 E-Mail : info@littenseradiel.nl

De 29 woonplaatsen in de gemeente Littenseradiel
Baard, Hidaard, Itens, Jellum, Lutkewierum, Mantgum, Rien, Spannum, Weidum, Wieuwerd, Wommels, Baaium, Bears, Boazum, Britswert, Easterein, Easterlittens, Easterwierum, Hilaard, Hinnaard, Húns, Iens, Jorwert, Kûbaard, Leons, Reahûs, Waaksens, Winsum, Wjelsryp